Právo na odstúpenie od zmluvy

Pri kúpe na diaľku máte podľa zákona 14 dní na jej posúdenie. DELUXERIE uplatňuje na svojich zákazníkov právo na odstúpenie od zmluvy (ktorého zákonná lehota je 14 dní) ako 30-dňové právo. Máte právo zrušiť objednávku do 30 dní od jej odoslania bez uvedenia ďalších dôvodov (zákonné právo na odstúpenie od zmluvy). Musíte nám to oznámiť písomne alebo prostredníctvom nášho formulára na odstúpenie od zmluvy. Ak bol tovar už dodaný, môžete svoju objednávku zrušiť do 30 dní vrátením už dodaného tovaru.

Dôsledky práva na odstúpenie od zmluvy:
V prípade úspešného odstúpenia od zmluvy sa vráti akýkoľvek tovar, služby alebo finančné prostriedky, ktoré obe strany deklarovali, a uvoľnia sa všetky nahromadené finančné prostriedky. Ak je tovar po dodaní poškodený, zákazník musí zaplatiť náhradu škody. Aby ste sa vyhli náhrade škody, odporúčame nepoužívať tovar, ktorý by mohol viesť k zníženiu jeho hodnoty. Ak vám v dôsledku poškodenia výrobkov vznikne dlh na náhrade škody, bude odpočítaný od sumy, ktorá vám bude vrátená.

Aké sú výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy?
Nižšie uvádzame zoznam najdôležitejších výnimiek z práva na odstúpenie od zmluvy.

1. Cestovanie, doprava, ubytovanie, stravovanie alebo iné voľnočasové aktivity.
2. Jednotlivé časopisy alebo noviny.
3. Upozornenie: ak si predplatné časopisu alebo novín kúpite online, telefonicky alebo na ulici, platí 14-dňová lehota na rozmyslenie!
4. Výrobky, ktoré ste si nechali špeciálne vyrobiť, napríklad oblek na mieru, tlačoviny, fotoalbum alebo šperky podľa vlastného návrhu.
5. Produkty, ktoré sa môžu rýchlo pokaziť alebo majú obmedzenú trvanlivosť, ako sú potraviny alebo kvety.
6. Výrobky, ktoré nie je vhodné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov. Po doručení nesmiete pečať porušiť, inak už nemáte nárok na lehotu na rozmyslenie. Príkladom je spodná bielizeň a plavky.
7. Telefonická alebo internetová objednávka od spoločnosti, ktorá nepredáva na diaľku, napríklad telefonická objednávka od mäsiara.
8. CD a DVD, ktorých pečať bola po doručení porušená.
9. nákup digitálneho produktu (film, hudba, hry), ktorý si môžete stiahnuť cez internet, s uvedením, že ho chcete mať do 14 dní a že ste uviedli, že si neželáte využiť lehotu na rozmyslenie. Predajca to musí potvrdiť pred stiahnutím produktu.
10. Núdzové opravy: ak požiadate spoločnosť o opravu alebo údržbu, ktorá neznesie odklad, napríklad v prípade úniku vody alebo pokazeného vykurovacieho telesa.
11. služba (napríklad maliarske práce), ktorá je už úplne dokončená v rámci obdobia na odstúpenie od zmluvy. Musíte výslovne súhlasiť s tým, že začnete v lehote na rozmyslenie, a uviesť, že sa vzdávate lehoty na rozmyslenie.

Upozorňujeme, že vzhľadom na charakter našej spoločnosti a povahu nášho tovaru je vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6 obzvlášť dôležité.

Odstúpenie od zmluvy je pre našich zákazníkov bezplatné. Ak ste zaplatili faktúru, zaplatená suma vám musí byť vrátená do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy za predpokladu, že vaše vrátenie bolo doručené spoločnosti DELUXERIE.

Taktiež by vám mali byť vrátené náklady na doručenie, pokiaľ ste si výslovne nevybrali drahší spôsob doručenia, než je najlacnejšie ponúkané štandardné doručenie (v takom prípade budete znášať dodatočné náklady).

Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť len vtedy, ak vaša objednávka ešte nebola odoslaná alebo nie je pripravená na odoslanie (stav objednávky môžete skontrolovať po prihlásení do svojho konta). Vašu objednávku nie je možné zrušiť po jej odoslaní. Ak podáte žiadosť o zrušenie objednávky po jej odoslaní, musíte sa riadiť našimi Zásadami vrátenia tovaru, pretože sa na ňu vzťahujú podmienky uvedené v našich Zásadách vrátenia tovaru.

V prípade potreby kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Deluxerie.

E-mail: [email protected]
WhatsApp: +36 30 255 6827